Psychologia

Psychologia

Psychologia bada mechanizmy i prawa rządzące psychiką i zachowaniem człowieka oraz wpływ zjawisk psychicznych na interakcje z otoczeniem. Psycholog pomaga w rozumieniu człowieka w różnych sytuacjach i na różnych etapach jego życia. Wspiera osoby zdrowe i dobrze funkcjonujące, choć zmagające się z przejściowymi trudnościami, lecz także ludzi z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności z dostosowaniem się do otoczenia.

Wsparcie psychologiczne może być niezbędne jeśli towarzyszą Ci:

  • trudności emocjonalne związane ze stratą bliskiej osoby (żałoba)
  • trudności emocjonalne związane z poczuciem samotności, brakiem sensu życia, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem wiary we własne siły, poczuciem bezsilności
  • kryzysy emocjonalne (którym towarzyszy bezradność i duże napięcie emocjonalne, ogromny lęk, czy obawa przed utratą wpływu na własne życie);
  • problemy w kontaktach społecznych (z rodziną, otoczeniem itp.)
  • problemy wychowawcze, rodzinne
  • trudności emocjonalne związane ze stresem pourazowym (traumatyczne wydarzenia, rozwód, zdarzenia losowe itp.)
  • depresja
  • jeśli znajdujesz się w trudnym punkcie swojego rozwoju osobistego, czy też trudno Ci się przystosować, ze względu na obciążenie wydarzeniami dnia codziennego.

Konsultacja
Jedno do kilku spotkań, mających na celu pomoc w nagłym kryzysie lub poradzeniu sobie z bieżącymi trudnościami.

Terapia indywidualna
Cykl spotkań mających na celu rozpoznanie problemu, oczekiwań klienta, ustaleniu jego potrzeb oraz przepracowaniu tego, co obniża jakość jego życia, bądź utrudnia satysfakcjonujące codzienne funkcjonowanie.

Praca z parą
Cykl spotkań, mających na celu rozpoznanie potrzeb partnerów, rozpoznanie wzajemnych oczekiwań, a także wsparcie w usprawnieniu umiejętności komunikacyjnych, rozpoznanie źródła i przepracowanie kryzysu oraz radzenia sobie z jego konsekwencjami.

W Elbląskim Centrum Medycznym pracują dwie Panie psycholog:

 

Cennik

 

W celu umówienia się na wizytę wystarczy zadzwonić

pod numer tel. 55 235 11 94 lub tel. 577 400 075

 napisać na adres mail: rejestracja@ecm.info.pl.

Zapraszamy