Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Pragniemy, aby w naszej przychodni otrzymały wsparcie również osoby, które cierpią z powodu bólu. Mogą one liczyć na pomoc i nowatorskie leczenie naszego specjalisty dr n. med. Grzegorza Jastalskiego, który stosuje Holistyczną Terapię Manualną. Cechą charakterystyczną tej terapii jest całościowe podejście do człowieka, czyli integralne traktowanie duchowości i fizyczności.

 

Tą metodą leczymy zaburzenia w obrębie narządu ruchu, w których następstwie pojawiają się różnego rodzaju problemy, najczęściej związane z bólem, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie.

 

Specjalista Neurochirurgii i  Holistycznej Terapii  Manualnej, dr n. med. Grzegorz Jastalski  zajmuje się konsultacjami w dziedzinie neurochirurgii oraz leczeniem bólu w przebiegu zaburzeń  czynnościowych (przeciążeniowych). Kwalifikuje  do leczenia operacyjnego i leczy operacyjnie w razie konieczności.  

 

Leczenie operacyjne dotyczy chorych ze schorzeniami umiejscowionymi w głowie oraz  kręgosłupie  a także w obrębie nerwów  zewnątrzczaszkowych i zewnątrzkręgosłupowych.

 

Doktor Grzegorz Jastalski jest także  specjalistą w dziedzinie Holistycznej Terapii Manualnej. Zajmuje się wykrywaniem oraz leczeniem schorzeń natury czynnościowej (przeciążeniowych) lokalizujących się w  anatomicznych strukturach, więzadłowo-mięśniowo-stawowych, całego ciała. 

 

Cennik

 

W celu umówienia się na wizytę wystarczy zadzwonić

pod numer tel. 55 235 11 94 lub tel. 577 400 075

 napisać na adres mail: rejestracja@ecm.info.pl

Zapraszamy